Nieuws

Home/Nieuws
Nieuws2019-10-03T11:56:41+02:00

Vrij­wil­li­gers gezocht voor het bestrij­den van de Japan­se dui­zend­knoop

11 augus­tus 2020|Nieuws, Zelf doen, Wat wij doen, Wat jij kunt doen|

Heb je een paar uur­tjes over en wil je samen met je buurt­ge­no­ten lek­ker in de bui­ten­lucht hel­pen om een van de groot­ste plaag­plan­ten uit te scha­ke­len? Mooi! Spaar­ne­lan­den zoekt name­lijk vrij­wil­li­gers die kun­nen hel­pen met het bestrij­den van de Japan­se dui­zend­knoop.

Hit­te en (huis)dieren

6 augus­tus 2020|Nieuws, Zelf doen, Tips|

De komen­de dagen wor­den tro­pisch! Wij men­sen kun­nen voor ons­zelf vaak mak­ke­lijk voor ver­koe­ling zor­gen. Maar voor die­ren is dit vaak las­ti­ger, en al hele­maal voor die­ren in de natuur. Natuur in je Stad geeft je tips voor huis­die­ren en die­ren in het wild hoe jij hen door de hit­te­golf heen kunt hel­pen. Zo zor­gen we samen voor elkaar én onze die­ren.

5 mooie natuur­films op Net­flix

3 augus­tus 2020|Nieuws, Tips, Kids|

Niets kan af en toe zo lek­ker om met een film­pje op de bank te plof­fen. Zelf­ge­maak­te pop­corn of ande­re lek­ke­re snacks erbij en genie­ten maar! En hoe leuk is het als dat over de prach­ti­ge natuur op aar­de gaat? Natuur in je Stad zet 5 mooie natuur­films en ‑docu­men­tai­res op Net­flix voor je op een rij­tje.

Bui­ten spor­ten in de natuur

20 juli 2020|Nieuws, Tips, Kids|

Voor veel sport­lief­heb­bers gaat er niets boven heer­lijk bui­ten spor­ten. Haar­lem­mers heb­ben het geluk dat ze kun­nen kie­zen tus­sen de mooie par­ken, de bos­sen, de dui­nen of zelfs het strand! Naast dat bui­ten spor­ten heel lek­ker is, is het ook nog eens ont­zet­tend goed voor je gezond­heid. In dit arti­kel lees je meer over de voor­de­len, waar je bui­ten kunt spor­ten én we heb­ben een hele mooie actie voor je.

Cate­go­rie­ën

Go to Top